Litteratur

Dessa böcker användes då jag först skrev detta arbete:

Kameran Brian Coe
Fotografisk handbok Helmer Bäckström m.fl.
Fotografera i färg Adrian Bailey & Adrian Holloway
Mörkrumshandboken Michael Langford
Avancerad svartvitteknik 1 Lars Kjellberg
Mörkrumsteknik Pär Lundqvist
A history of the photographic lens Rudolf Kingslake
Fotohistoriskt Per Hemmingson
150 Classic Cameras Paul-Henry van Hasbroeck
Complete user's guide to Nikon Modern Classics Harold Francke

WWW

Då sidorna numer ligger på WWW har jag även inkluderat några länkar för vidare läsning:

Gå till huvudsidan